11 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Historia koszar

z kart historii…
    
     Kompleks koszar, zlokalizowany w rozwidleniu torów kolejowych przy ulicy Artyleryjskiej, powstał w drugiej połowie XIX wieku z przeznaczeniem dla jednostek artyleryjskich amii niemieckiej. Oddany do użytku w 1885 roku, przechodził kolejne modernizacje dostosowując go do przemian zachodzących w myśli i technice wojskowej. Po zakończeniu I wojny światowej i odrodzeniu się państwa polskiego, Bydgoszcz stała się stolicą województwa pomorskiego. Ze względu na położenie u nasady ówczesnego tzw. korytarza pomorskiego, który łączy centrum kraju z wąskim pasem wybrzeża, garnizon bydgoski stał się siedzibą dla wielu jednostek wojskowych.

W okresie międzywojennym w koszarach przy ulicy Gdańskiej 147, które nazwano imieniem Bartosza Głowackiego, równocześnie stacjonowało wiele jednostek:

-  61 pułk piechoty
-  15 Wielkopolski pułk artylerii lekkiej
-  kadra 8. dywizjonu samochodowego (od 1921r.)
-  11 dywizjonu artylerii konnej (od maja 1924r.)
-  wydzielona kompania samochodów pancernych (1934r.)

    W wyniku reorganizacji broni pancernych i wojsk samochodowych, rozkazem wykonawczym Dowództwa Broni Pancernych MSWojsk. z 26 września 1935 roku, z kadry 8. dywizjonu samochodowego i wydzielonej kompanii samochodów pancernych, utworzony został 8 batalion pancerny, którego pierwszym dowódcą został płk Andrzej Meyer. Batalion osiągnął gotowość na przełomie 1935/1936r.
Koszary w sierpniu 1939 roku służyły do mobilizacji dowództw pułku i dywizjonów. Jednostki stacjonujące w koszarach i nowo sformowane w sierpniu i pierwszych dniach września 1939 roku opuściły koszary i wzięły udział w wojnie obronnej Polski. Po II wojnie światowej do koszar powróciło wojsko polskie, a wraz z przeniesieniem Dowództwa POW do Bydgoszczy stacjonują w nich jednostki bezpośrednio zabezpieczające jego funkcjonowanie. Dziś kompleks koszar zlokalizowany na ulicy Gdańskiej 147 jest przedmiotem zainteresowania wielu organizacji
i stowarzyszeń historycznych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

    
  • BIP