11 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Symbolika

ODZNAKA PAMIĄTKOWA I OZNAKA ROZPOZNAWCZA
11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.


    Odznakę Pamiątkową 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego o wymiarach 40 x 40 mm stanowi złożona figura wieloformatowa utworzona w przestrzeni trójwymiarowej. Bazowym elementem jest krzyż maltański – krzyż kawalerski, znany też jako krzyż cnót rycerskich – utworzony na planie czterech symetrycznych, współ wierzchołkowych ostrosłupów o wklęsłej podstawie. Swoją symboliką odznaka nawiązuje do tradycji wojsk kwatermistrzowskich, przedstawiając:

  • cztery ramiona – cztery cnoty (wierność, honor, wstrzemięźliwość, przezorność);
  • osiem krańców osiem błogosławieństw, osiem cnót rycerskich;
  • instytucje i stowarzyszenia stosujące ten symbol odwołują się do tradycji niesienia pomocy.

    Pomiędzy ramionami krzyża usytuowano kolejno miecz, mur, koło zębate, kłosy zboża – stanowiące cztery symbole kwatermistrzowskie wywodzące się z tradycji wojskowej. Herb miasta Bydgoszczy usytuowany w punkcie centralnym, ma na celu wskazanie na powiązanie 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z miastem Bydgoszcz, a tym samym regionem Kujaw i Pomorza (Bydgoszcz stanowi stolicę regionu). 

        ODZNAKA PAMIĄTKOWA                               OZNAKA ROZPOZNAWCZA

                Oodznaka pamiątkowa                             Odznaka Rozpoznawcza  Odznaka Rozpoznawcza


       Autorem odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej jest Piotr OGRABEK – zwycięzca konkursu ogłoszonego przez Komendanta 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na projekt odznaki i oznaki 11 WOG.

Posiedzenie Komisji
      Komisja ds. heraldyki wojskowej przy Departamencie Wychowania i Promocji Obronności w dniu 26.06.2014r. zaakceptowała projekt naszej odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 281/MON z dnia 8 października 2013r. pozwoliła nam oficjalnie się już nią posługiwać.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

    
  • BIP