11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant - ppłk Jan LIPIŃSKI

Z-ca Komendanta - ppłk Rafał SONDEJ

 

Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

    
  • BIP