11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

  KLAZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147 reprezentowany przez Komendanta.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu 261 411 311 lub email na adres 11wog.iodo@ron.mil.pl.
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapewniania bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy z dn. 26.06.1997 r.
 4. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia wejścia na teren 11 WOG.
 6. Teren kompleksu jest monitorowany.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa.

 

Inspektor ODO

p. Anna KRYCZKA 

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
85-154 Bydgoszcz

tel. 261 411 311


mail: 11wog.iodo@ron.mil.pl
go-up
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

  
 • BIP