11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Kierowanie skarg i wniosków do Komendanta 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

Adres korespondencyjny:

11 WOG
ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
Fax: 261-411-313
e-mail: 11wog.sekretariat@ron.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Komendant 11 WOG przyjmuje interesantów w poniedziałki, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (tel. 261-411-302).

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA! Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411300
fax. 261411313

    
  • BIP