11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Kontakt

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

tel. 261-411-300

fax - 261-411-313

Internet: www.11wog.wp.mil.pl

NIP: 967-13-54-089

REGON: 341260412


SEKRETARIAT
Maria Rumińska
  tel. 261 411 302

RZECZNIK PRASOWY
mjr Robert Koźma
tel. 262 743 811, MOB 885 210 228

KANCELARIA JAWNA
Piotr Jankowski
tel.  261 411 319, MOB 885 210 141

GŁÓWNY KSIĘGOWY - SZEF FINANSÓW
mjr Monika Zając
tel.  261 411 325, MOB 885 210 196

SZEF LOGISTYKI
mjr Witold Wojciechowski
tel. 261 412 860, MOB 605 730 299

SZEF WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
mjr Andrzej Ciosek
tel.  261 411 388, MOB 723 682 117

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Justyna Ługiewicz
tel.  261 411 317, MOB 607 571 558

KIEROWNIK INFRASTRUKTURY
Janusz Cisak
tel.  261 413 065

KIEROWONIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Joanna Patyra
tel. 261 411 362, MOB 885 210 223

KIEROWNIK SEKCJI ZABEZPIECZENIA TELEINFORMATYCZNEGO
Krzyszof Langner
tel. 261 412 833, MOB 885 210 154

KIEROWNIK SEKCJI ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
Marta Szeliga
tel. 261 412 115, MOB 885 210 132

KIEROWNIK SEKCJI WYCHOWAWCZEJ
Agnieszka Oleksy
tel. 261 412 141, MOB

KIEROWNIK SEKCJI INWENTARYZACJI
Ewa Sokołowicz
tel. 261 414 588, MOB 885 210 221

KIEROWNIK GRUPY ZABEZPIECZENIA
Sławomir Marczak
tel. 261 412 926, MOB 885 210 043

SZEF GRUPY ZABEZPIECZENIA OSÓWIEC
ppor. Jarosław Sieracki
tel. 261 426 221, MOB 519 032 273

INSPEKTOR BHP
Agnieszka Paliga
tel.  261 412 856, MOB 885 210 219

INSPEKTOR Ppoż
Krzysztof Kosicki
tel. 261 412 015, MOB 885 210 220
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych